Appell

  Gjør dette

 • Les oppgaveteksten nøye:
  • Hvilket tema skal du holde appell om?
  • Hvor lang skal den være?
  • Hvem er publikum?
 • Tenk gjennom:
  • Hva er formålet med appellen – hva vil du oppnå? Hva vil du ha folk til å gjøre?
  • Hvilke følelser (sinne, takknemlighet, redsel, følelse av tilhørighet og fellesskap) bør du aktivere hos mottakeren for å overbevise dem om å gjøre noe?

Slik forbereder du deg

 • Få oversikt over hva du kan om temaet, og hva du må lære mer om. Bruk for eksempel et tokolonneskjema.
 • Kartlegg hvilke personlige erfaringer du har om temaet fra før. Kan noen av disse brukes som en fortellende ramme rundt appellen? (Organdonasjon: «Da min søster fikk nyresvikt … Søsteren min lever nå …») Kan de styrke din troverdighet som avsender?
 • Finn informasjon og argumenter ved å lese relevant fagstoff.
 • Lag en tydelig disposisjon. Her er to måter å gjøre det på:

Eksempel 1 – disposisjon

Innledning Få fram hva du vil forandre, eller hva som er problemet du vil løse.
Argument 1 For det første …
Argument 2 For det andre …
Argument 3 For det tredje …
Konklusjon Her foreslår du løsningen på problemet og avslutter med et kort slagord.

Eksempel 2 – disposisjon

Innledning
Sette stemningen
Fortelle en kort historie som belyser problemstillingen du vil ta opp, eller en kommentar til situasjonen du, og tilhørerne som hører på deg, står i.
Utdypning av temaet Faktaargument («Bilkjøringen øker dramatisk.»)
Eksempel Et menneskelig eksempel som gir saken et ansikt og appellerer til de fleste («Da broren min var liten, …»)
Sammenligning – kontrast eller likhet Sammenligne med steder eller personer som har klart det man ønsker å få til med appellen. Eller sammenligne egen situasjon med andres situasjon for å vise hvilke konsekvenser problemet kan få. Eller spille på rettferdighetsfølelsen.
Fellesskapsargument Samle alle tilhørerne rundt noen felles verdier og gi forslag til handlingen som kreves.
Konklusjon Kort oppsummering av budskapet og fengende slagord som motiverer til handling.
 • Se på andre som holder appell, for eksempel på YouTube: Hvordan har de strukturert appellen? Hvordan bruker de språk og kropp?
 • Skriv et fyldig manus, men ikke lenger enn tre–fire minutter langt.
 • Jobb med språklig variasjon og utsmykning av teksten din. Tips:
  • Bruk maksimalt tre argumenter.
  • Kom motstanderne i møte, og motsi dem: «X hevder at …, men til det vil jeg si …»
  • Varier setningslengden.
  • Bruk kontraster.
  • Bruk gjentakelser.
  • Varier ordene ved å bruke synonymer.
  • Bruk språklige bilder.

Slik øver du

 • Les teksten høyt. Flyter det godt, eller må du legge inn pauser eller korte ned setninger?
 • Strek under ord du vil legge ekstra trykk på, for eksempel nøkkelord og bevisste gjentakelser.
 • Tenk over dramaturgien: Hvilken følelse vil du skape i starten, midten og slutten av appellen?
 • Legg til instrukser i manuset, for eksempel «rolig tempo», «tempoøkning», «pause», «høyt og kraftfullt!»
 • Lag manuskort slik at du stykker opp teksten i bolker. Bruk eventuelt innrykk for å lette lesningen.
 • Lær deg teksten utenat. Målet er å være så fri fra manus som mulig.
 • Øv foran speilet. Legg merke til hva du gjør med kropp og ansikt når du framfører.
 • Film deg selv med mobilen. Spill av og analyser hva som var bra, og hva du kunne ha gjort bedre.
 • Øv foran en venn, medelev eller familie. Be om tilbakemelding på for eksempel innhold, engasjement, kroppsspråk og tempo.

Du må logge inn for å se lærerinnholdet.

LOGG INN

Aktiver tilgangen selv – raskt og enkelt

Dette krever at du allerede har konto i Fagbokforlagets e-portal. Om skolen din ikke har benyttet e-portalen før, må du kontakte digitalt@fagbokforlaget.no for å få hjelp til å sette opp tilgangen din.

 • Trykk på "AKTIVER TILGANG". Du får da opp et nytt vindu med nettressursens side på fagbokforlaget.no
 • Legg nettressursen i handlekurven din ved å trykke på knappen "KJØP"
 • Trykk på handlekurv-symbolet oppe til høyre på siden, og trykk "GÅ TIL HANDLEKURV"
 • Inne i "Din handlekurv" trykker du på knappen "UTSJEKK", nede til høyre
 • Du kommer da til "UTSJEKK"-siden. Logg inn med FEIDE eller eportal-bruker om du ikke er innlogget
 • Gå videre ved å trykke "GODTA OG BETAL" nede til høyre. Merk at det skal stå "sum Kr 0,-"
 • Du vil da få en ordrebekreftelse på e-post, og en e-post med videre informasjon om hvordan du tar produktet i bruk

AKTIVER TILGANG